Služby

Nabízíme služby v oblasti konzultace, technické podpory, školení a kontroly. Náš personál disponuje dlouholetými zkušenostmi v oblasti NDT a je certifikován dle EN 9712 UT level 2, level 3 a ET level 3.

Naše služby pokrývají častečná i kompletní řešení Vašich aplikací. Navrhneme Vám sondu pro konkrétní aplikaci, tak i kompletní robotický systém, manipulátor nebo vytvoříme 2D, 3D souřadnicové systémy přímo na míru.

Nabízeme školení a konzultace v oblasti vířivých proudů. Výuka se skládá z teoretické a praktické části dle požadavků klienta. Rozsah výuky je standardní a individuální. Naučíme Vás porozumět vířivým proudům. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.

„Vířivé proudy – standard“

Tento kurz se zabývá obecnými a základními pojmy a definicemi v oblasti konvenčních vířivých proudů. Zahrnuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze základních definicí, matematických formulací, informací z oblastí přístrojového vybavení, použití a legislativy. Praktická část zahrnuje ukázku jednotlivých aplikací konvenčních vířivých proudů.

Kurz vhodný pro začátečníky. Délka kurzu: 1 den

„Vířivé proudy – rozšíření“

Tento kurz kromě obecných znalostí konvenčních vířivých proudů zahrnuje všeobecné znalosti z oblastí vzdáleného pole vířivých proudů RFT a pole vířivých proudů ECA. Kurz je rozdělen na dvě části teoretickou a praktickou.

Kurz vhodný pro začátečníky i pokročilý. Délka kurzu: 2 dny

„Vířivé proudy – komplet“

Tento kurz zahrnuje kompletní výuku v oblastech konvenčních vířivých proudů, vzdáleného pole vířivých proudů RFT, pole vířivých proudů ECA, aplikací v jednotlivých odvětvích a ukázku návrhu a konstrukce snímačů. Kurz zahrnuje rozsáhlou praktickou výuku.

Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilý. Délka kurzu: 4 dny

 

Speciální kurzy:

„Vířivé proudy – návrh a konstrukce snímačů vířivých proudů“

„Vířivé proudy – kontrola kovových konstrukcí“                             

„Vířivé proudy – kontrola kompozitních konstrukcí“                   

„Vzdálené pole vířivých proudů RFT“                                                  

„Pole vířivých proudů ECA“                                                                     

Kurzy jsou vhodné pro začátečníky i pokročilý. Délka speciálních kurzů je individuální dle domluvy.