Rotační sondy pro kontrolu otvorů spojů

Otvory spojů jsou obecně předkládány pečlivé kontrole, jelikož jsou častým zdrojem iniciace trhlin a jejich následného šíření vlivem zatížení a koncentrace napětí. Spolehlivost této kontroly se odvíjí od kvality a čistoty otvoru.

Základní přístrojové vybavení pro kontrolu otvorů zahrnuje:

   

 

Signály vířivých proudů - konstrukce z hliníkové slitiny

    EC signál bez vady                                 EC signál trhliny