Rotační sonda pro kontrolu ocelových trubek

Široké použití ocelových slitin pro trubky vyžaduje důslednou kontrolu během výroby a provozu. Trubky pro různé aplikace mohou být vyrobeny z různých slitin ocelí. Trubky Sandvik SAF 2507 jsou vyrobeny ze super duplexní (austeniticko-feritické) nerezové ocele. Sandvik Chomutov trubky se používají pro podmořskou těžbu ropy a zemního plynu jako vysokotlaké potrubí pro přepravu hydraulických kapalin. Pro zajištění vysoké kvality a snížení nákladů při výrobě je důležité odhalit necelistvosti na vnitřním povrchu vstupního materiálu (trubek lisovaných za tepla) před uvolněním ke konečnému zpracování za studena. Mezi vady, které mají být odhaleny, patří zejména promáčknutí, dutiny, trhliny, praskliny a nekovové inkluze (zbytky skla). Metoda vířivých proudů je neodmyslitelnou součástí nedestruktivního zkoušení a patří mezi hlavní metody používané ke kontrole trubek.

Cívka navinutého potrubí                             Vzorky ze super-duplexní ocele

 

 

K zajištění detekce těchto vad bylo třeba vyvinout speciální sondu vířivých proudů, která je schopna odhalit mělké necelistvosti v magnetickém materiálu. Sonda pracuje v rozsahu frekvencí od 250 kHz do 1 MHz. 

 

Odezva vířivých proudů na umělé vady:

   

   

   

 

Tato sonda byla prezentovaná na 11.Evropské NDT konferenci 2014 v Praze http://www.ecndt2014.com

http://www.ndt.net/events/ECNDT2014/app/content/Paper/293_Bohacova_Rev2.pdf