Produkty

Společnost INDETEC ndt vyrábí produkty pro nedestruktivní zkoušení vířivými proudy a imersní ultrazvukové zkoušení. Přes 25 let vyrábíme sondy vířivých proudů, robotické systémy, manipulátory, souřadnicové systémy a příslušenství pro průmysly energetický, letecký, atomobilový, železniční, petrochemický a strojírenský.

Naše produkty lze v energetickém průmyslu aplikovat zejména na kontrolu výměníkových trubek, parogenerátorů, tlakových nádob a turbín.

V letectví se zabýváme povrchovým zkoušením a vícevrstvým zkoušením draků letadel, kontrolou otvorů, svarů, zkoušením vodivých a nevodivých povlaků, měřením vodivosti, tříděním hliníkových slitin.

V oblasti robotiky, manipulátorů a sořadnicových systémů vyrábíme zakázkové mechanické systémy dle Vašich požadavků. Výrábíme též 2D, 3D souřadnicové systémy pro UT imersní vany.

Dále vyrábíme příslušenství jako jsou přístrojové kabely a referenční vzorky.