Nízkofrekvenční sonda ADPF

Sonda ADPF byla vyvinuta pro kontrolu složitých vícevrstvých nýtových leteckých konstrukcí, speciálně pro kontrolu pásnice nosníku kluzáku Blaník L13. Hlavní předností sondy je citlivost na detekci trhlin malých délek pod nýtovými hlavami ve třetí vrstvě.

Sonda ADPF je schopna odhalit trhlinu minimální detekovatelné délky cca 4 mm ve složitých vícevrstvých nýtových spojích hliníkových leteckých kontrukcích s 90% pravděpodobností při 95% úrovni spolehlivosti.

Reference:

Výzkumný a zkušební letecký ústav, Praha (VZLÚ, a.s.)

[1] BOHACOVA, Marie. Methodology of short fatigue crack detection by the eddy current method in a multi-layered metal aircraft structure. Engineering Failure Analysis [online]. 2013, vol. 35, s. 597-608 [cit. 2014-09-11]. DOI: 10.1016/j.engfailanal.2013.06.009.

Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350630713002094