Ostatní průmysl

Detekce vad v super-duplexních nerezových trubkách používaných pro průzkum ropy a zemního plynu metodou vířivých proudů

Super duplexní trubky SAF 2507 z nerezové oceli vykazují výbornou odolnost proti různým typům koroze (důlková, štěrbinová, únavová, korozní praskání) ve vysoce agresivním prostředí s vysokým obsahem chloridů jako je např. mořská voda. Tyto trubky se využívají ve vysokotlakém potrubí pro přepravu hydraulických kapalin při podmořské těžbě ropy a zemního plynu. Cílem bylo navrhnout spolehlivý systém kontroly, který by byl schopen odhalit necelistvosti při lisování trubek za tepla již ve výrobě. Mezi obávané necelistvosti patří zejména nekovové inkluze v podobě skla, které se využívá jako mazivo při lisování. Při nedostatečném odstranění skla dochází k vytváření prohlubní, které při konečném zpracování za studena mohou vytvořit dlouhé podélné defekty. Byla navržena rotační sonda, která je schopna spolehlivě detekovat necelistvosti na vnitřním povrchu trubky.

                   

Typ necelistvosti

Odezva vířivých proudů

Prohlubeň

 

Zvrásnění povrchu

 

Prohlubeň

 

Přítomnost skla

 

Lift -off

 

Šum ze struktury