Souřadnicový systém pro imerzní vanu

Imerzní vana pro ultrazvukovou kontrolu součástí průchozí a odrazovou metodou jsou vybaveny 1-/ 3-osým souřadnicovým systémem.
Držáky pro uchycení sond jsou rozměrově volitelné s úhlovým nakloněním a popř. otočné.
Pohyb jednotlivých os a rotační jednotky je řízen softwarově. Rotační jednotka uložená na dně imerzní vany zajišťuje rovnoměrné otáčení zkoušené součásti.