Kontrola uhlíkových kompozitů metodou vířivých proudů

Sonda pro kontrolu kompozitů je určena zejména pro uhlíkové kompozitní materiály:

Jednoznačně odhalí tyto typy nespojitostí: