Aplikace

Zkoušení vířivými proudy je neoddělitelnou součástí nedestruktivních kontrol v leteckém, energetickém, automobilovém, železničním, petrochemickém a strojírenském průmyslu.